Hvordan lære barnet ditt å svømme?

Svømmeopplæring er et bredt kompetansefelt som krever “nok” trening eller leik i vann for å knekke de forskjellige kodene I veien til svømmedyktighet.

De fleste barna er naturlig glade i vann, og det er svært gunstig å begynne I tidlig alder. Mange har med barnet sitt på baby- og småbarnsvømming før man begynner på svømmekurs.

Mange foreldre er flinke til å gjøre leik i vann selv, enten det er I svømmehall eller hjemme i badekaret eller badebaljen.

Er man flink med barna når de er baby-/småbarnsalderen, så vil de ha med seg mange positive erfaringer fra leik i vann, og de vil være godt vanntilvent før man begynner på svømmekurs. Da har barnet også hatt gode mestringsopplevelser og vil dermed ha et godt utgangspunkt for god progresjon i svømmekurset.  

Vi har tatt for oss typiske spørsmål foreldre har når det gjelder svømmeopplæring for barn.

Hvorfor skal barnet delta på svømmeskole?

Fordi i svømmeskolen lærer barn å være trygge i og ved vannet. De lærer også gode flyteteknikker som kan være livsviktig i en eventuell krisesituasjon. Barna lærer å bli trygge på dypt vann og å flyte på ryggen hvis de blir slitne, slik at de kan slappe av og puste før de fortsetter å svømme.

Når er det best å starte på svømmekurs?

Jo før du registrerer barnet ditt på svømmeskole, desto større fordeler har det. Om foreldrene er flinke selv til å leike og plaske i vann sammen barnet, enten det er hjemme eller i svømmehallen, så vil det bli mye lettere for barnet å ha god framgang på svømmekurset.

Øyeblikket for påmelding er inne når barnet er motorisk klar for organisatorisk og systematisk svømmetrening. Også den psykologiske og følelsesmessige modenheten til barnet er viktig.

Barnets alder er viktig, men ikke avgjørende, fordi utvikling av barns motoriske ferdigheter er svært forskjellig. Litteraturen sier at barn fra 4 år kan være klare for organisert svømmeopplæring i gruppe. Men barn er som kjent forskjellig bade når det gjelder modenhet og størrelse (lengde).

Vi har satt det året barnet fyller 5 år som laveste, da vi ikke bruker armringer eller andre flyte-hjelpemidler på kursene våre. Det betyr at barna må være lange nok for å kunne “stå på grunna”. Bassengene vi bruker er 90 cm på grunna, og barna må derfor være lange nok til å kunne stå på bunnen og få hodet over vann. Da er de fleste også modne nok til å ha utbytte av opplæringen.

Hvorfor bruker dere ikke armringer på de minste barna?

Vi har valgt å ikke bruke flytehjelpemidler, slik som for eksempel armringer. Grunnen til dette er at det gir noe feil opplæring i flyteøvelsene, og vi må bruke mye tid på avlæring senere.

Kroppen vil oppføre seg en del annerledes i vannet med flytehjelpemidler enn uten. Barnet vil bli vant til hvordan dette fungerer når han/hun bruker flytehjelpemidlet, og det er derfor ikke så gunstig å bruke dette når man skal lære svømmeferdigheter som følger en plan fra A til Å.

Hva er fordelene med å lære å svømme i tidlig alder?

Svømming er den eneste sporten som ditt seks måneder gamle barn kan nyte, så vel som hele familien.

Svømmetimer fra tidlig alder reduserer potensielle drukninger med opptil 50 %.

Svømming utvikler motoriske ferdigheter og koordinering hos barn, og bidrar til utvikling og bevaring av så vel fysisk som psykisk helse.

Forskning viser at svømming har svært gunstig virkning på kognitive ferdigheter og gir positive ringvirkninger i mange sammenhenger. Barn som svømmer fra tidlig alder er gjennomsnittlig kommet lengre i sin utvikling enn sine jevnaldrende i førskolealder.

Hvor mange ganger i uken skal et barn trene svømming/ gå på svømmeskole?

Hvis du vil at barnet skal mestre de grunnleggende elementene i svømming og være trygg i vannet, er det nødvendig å minimum være 1 gang i uka på kurs.

Mange av de som deltar på kurs hos oss er også jevnlig i bassenget selv og bader. Hvis man f.eks. får til å være i bassenget 1 gang I uka selv i tillegg til kurset en gang i uka, så vil dette gi en veldig god effekt. «Øvelse gjør mester». Prinsippet om kontinuitet er svært sentralt.

Mestringsfølelse: Vi ønsker å gi barna mestringsfølelse på de små stegene som til sammen fører fram til det store målet å bli svømmedyktig.

Farer: Barn kan få en falsk følelse av sikkerhet i vannet når som helst. De føler mestring på øvelsene, og tenker ofte at de mestrer mer enn de egentlig gjør før de er blitt svømmedyktig. Det er derfor svært viktig å være “tett på” i denne perioden, uansett om barna behersker flyting og dykking. De er ennå ikke i stand til å vurdere fullt ut sine evner i vannet.

Nybegynner-svømmere bør følges nøye, spesielt i starten, men også senere. Det er derfor viktig med erfarne trenere og instuktører samt foreldre som følger med barnet som er i vannet.

Det er viktig å ha tilsyn og legge opp til trygge rammer som gjør at nybegynner- svømmerne føler trygghet og mestring.

Det er også viktig med klare rammer / regler / sikkerhet for barna på kurs og trening.

Barn som leker og koser seg mens de lærer å svømme

Er det dumt å trekke et barn fra svømmeskolen, hvis det etter noen timer sier at han/hun “ikke liker” svømming?

Dette avhenger av hva som er grunnen til at et barn “ikke liker” svømming. Er det kaldt vann, eller har en venn fra gruppen sprutet vann den første timen, eller svømmer ikke barnet i det hele tatt? Kanskje er det mere moro å spille videospill?

I starten bør det bygges et tillitsforhold mellom barnet og instruktøren. Barnet skal ikke presses. Det beste er at situasjonen “jeg liker ikke svømming” blir løst umiddelbart.

Hvis det ikke er noen berettiget, alvorlig grunn, annet enn barnas “Jeg liker det ikke”, kan erfarne trenere hjelpe barnet å overvinne motviljen, men vil da være avhengig av full støtte fra foreldrene.

I slike situasjoner er det ingen grunn til å gi opp eller trekke barnet fra kurset når han eller hun begynner på svømmeskole. Med riktig samtale med barnet kan man løse denne problemstillingen.

Barn må motiveres i starten

Det som gir gode resultater med nybegynnere i svømmeskolen, er mye latter og moro i vannet. Barn, så vel som voksne, trenger tid til å venne seg til det nye miljøet: dypt vann, trenere og mange andre barn i gruppa … Selvfølgelig er det nødvendig med mye tålmodighet på begge sider for å bygge en fremtidig svømmer.

Derfor må du ikke gi opp svømming umiddelbart.

Hvor lang tid trenger barnet mitt på å lære å svømme?

Det er vanskelig å gi et presist svar på dette spørsmålet, fordi hvert barn er unikt og dermed lærer å svømme i sitt eget tempo. Noen lærer å svømme raskt, andre må ha lengre tid på seg. Hvis et barn skal lære å svømme riktig, varer denne prosessen opptil et år med kontinuerlig deltakelse på kurs en gang per uke.

For førskolebarn bør målet være vanntilvenning i form av lek og moro, fordi gjennom en slik tilnærming blir barnet selvstendig og trygt i vannet.

Foreldre bør vite at svømming krever engasjement og tålmodighet, men innsatsen vil gi et verdifullt resultat.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Mer