Læringsmål

FINN RIKTIG KURSNIVÅ - BEHERSKER BARNET LÆRINGSMÅLENE PÅ NIVÅ 1, SÅ VIL NIVÅ 2 PASSE OSV-

Nivå 1:

 • Bli trygg i vannet
 • Hvordan puste i vann
 • Bli trygg med hodet under vann
 • Hoppe i vannet
 • Lære forskjellige flyteteknikker på mage og rygg
 • Rotere i flytestilling mellom mage og rygg

 

Nivå 2:

 • Gli som pil på magen / ryggen
 • Crawlbeinspark på magen / ryggen
 • Bli trygg på djupere vann
 • Stup fra knestående
 • Crawl armtak og crawl kombinert

 

Nivå 3:

 • Armtak i crawl og ryggsvømming
 • Begynnende brystsvømming
 • Begynnende ryggsvømming
 • Hvile på mage og rygg
 • Brystbeinspark
 • Pusteteknikk crawl
 • Øvelser for vannfølelse
 • Bli trygg på dypt vann

 

Nivå 4:

 • Svømming på magen (crawl og bryst)
 • Ryggsvømming
 • Stup
 • Vendinger
 • Delfinbevegelser (begynnende butterfly)
 • Øvelser for vannfølelse
 • Livredning

FIND THE RIGHT COURSE LEVEL - IF THE CHILD MASTERS THE LEARNING GOALS AT LEVEL 1, THEN LEVEL 2 WILL FIT ETC.

Level 1:

 • Become safe in the water
 • How to breathe in water
 • Be safe with your head under water
 • Jump into the water
 • Learn different floating techniques on the stomach and back
 • Rotate in the floating position between stomach and back


Level 2:

 • Slide like an arrow on the stomach / back
 • Freestyle kick/flutter kick on the stomach / back
 • Be confident in deeper water
 • Dive from the knee
 • Freestyle arm stroke and freestyle combined

 

Level 3:

 • Stroke in freestyle and backstroke
 • Beginning breaststroke
 • Beginning backstroke
 • Rest on stomach and back
 • Breaststroke kick
 • Breathing technique freestyle
 • Exercises for water sensation
 • Become safe in deep water

Level 4:

 • Swimming on the stomach (freestyle and chest)
 • Backstroke
 • Diving
 • TurnsButterfly kick / Dolphin kick
 • Exercises for water sensation
 • Lifeguarding