Privat-time

Vi kan tilby privattime for barn eller voksen på bestilling.

Ved privattime blir det svømmeundervisning 1:1 med en dyktig svømmeinstruktør / svømmetrener.

• Timene vil bli tilpasset eleven i forhold til ønsker og behov.
• PT- timer passer for alle som ønsker tett oppfølging enten det er barn eller voksne.

Barn som ønsker tettere oppfølging i perioder utenfor ordinære svømmekurs. Eller ønsker 1:1-undervisning i stedet for svømmekurs.

Voksne kunder kan gjerne ha mål om f.eks. prestere bedre på svømming på triatlon, eller det kan være studenter som trener fram til opptaksprøven til politihøgskolen. Eller at man har personlige mål. F.eks. at man ønsker å lære seg å crawle.

Påmelding til PT-time

Send oss en epost på:

kurs@svommepartner.no

Ha med:
• Hvem som ønsker PT-time
• Mål
• Hvor og når, avtales etter bosted og ønske.

Eksempel på innhold i PT-timer:

• Grunnleggende ferdigheter (vanntillvenning, flyteøvelser, gli i vannet).
• Viderekommende, svømmeteknikk (brystsvømming, crawl, rygg eller butterfly). 

🏊‍♂️ 🏊‍♂️ 🏊‍♂️

Ved privattime blir det svømmeundervisning 1:1 med en dyktig svømmeinstruktør / svømmetrener.

For påmelding, kontakt:
👇👇

Kursarrangører hos LearnToSwim

Dyktig svømmeinstruktør gleder til å ta imot nye på Privat time.