Nye svømmekurs på Dalgård, 23. april 2021

 

Til alle kursdeltakere!

Velkommen til Svømmekurs på Dalgård!

Vi har til nå 35 påmeldte. Vi ser veldig frem til oppstarten med barna.

NB!  Ber om at alle leser smittevernreglene våre før oppstart! 😊

Kursoppsett:

Nivå 1: 19.00-19.40
Nivå 2: 19.00-19.40
Nivå 3: 19.40-20.20
Nivå 4: 20.20-21.00

Første dag: 23.04.2021
Fredager som utgår: 14.05.2021
Siste dag: 11.06.2021

Generelle smittevernregler gjelder som vanlig:

Husk å bruke antibac (får ved inngangen)

Overhold 1 – metersregelen

Personer med symptomer skal ikke delta på kurs

Bruk munnbind ved levering / henting eller i hallen (offentlig rom).

De som deltar på svømmekurs skal ikke komme inn i svømmehallen før tidligst 2 minutter før kursstart.

Når kurset er ferdig, går kursdeltakerne rett i garderobene.

Barn med følge i garderobe/ svømmehall:

«Foreldre kan følge de minste barna inn i anlegget for hjelp med omkledning etc, f.eks. på svømmetrening. Med de minste barna menes 6 år og yngre. En av foreldrene kan følge barn som er 6 år og yngre inn i anlegget for hjelp med omkledning og kan være til stede som tilskuer i hallen.»

(hentet fra veilederen fra Trondheim kommune).

Fullstendig veileder kan dere lese her…

Vi vil fortsette med rutinene vi har hatt. Slik at vi ikke blander gruppene. Instruktørene henter barna fra garderoben rett før kurset begynner. Det kurset som er ferdig venter i bassenget til neste kursgruppe går inn, slik at barna holder seg sammen sin gruppe. Instruktørene vil organisere dette.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Mer