Vår kursstige fra Nivå 1 til Nivå 4. Oppbygging av kursene og progresjon.

Vårt kurssystem bygger på prinsipper og metodikk fra Norges Svømmeforbund og fra USAs svømmeforbund. Kursopplegget vårt er utprøvd og utviklet over en periode på over 30 år.

Vi har valgt å beholde et kurssystem med kun 4 nivå. Dette er fordi vi synes det er oversiktlig, gir mer progresjon i kursene og er lettere å administrere. Svakheten er nok at nivå 3-kurset er ganske krevende. Dette gjør at det gjerne må tas flere ganger for å bestå kurset. Dette er vi klar over, og kanskje kan vi kan gjøre noen endringer for å gjøre nivå 3 litt mindre krevende enn det er i dag.

I dette blogginnlegget ønsker vi å forklare hvordan vi bygger opp kursene, samtidig som vi gir svar på typiske spørsmål vi får fra foreldre til barna.

Noen referanser fra våre kunder:

Det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger fra kursene våre. Her har vi samlet noen av tilbakemeldingene vi har fått.

Nora og Ida, e-post juli 2021
Nora og Ida har deltatt på intensivkurs hos dere nå i 2 uker og jeg vil bare skryte av hele opplegget. Instruktørene; Astrid, Ida, Emil og Stephan har vært så dyktige, tålmodige og hjelpsomme. De har virkelig sett alle barna og jentene og vi er så fornøyde. Stor fremgang til begge to!

Idar og Jameson, Juli 2021, brev

Til svømmelæreren. Takk for at du lært meg til å svømme. God sommer fra Idar 9 år og Jameson 5 år.

Monica., oktober 2021, E-post

Hei, Vi var på gratis svømmekurs i høstferien på pirbadet. Synes det var et veldig bra opplegg, og følte at alle mine 3 barn ble sett og lærte mye.

Arnhild Marie R., oktober 2021, E-post

Hei! Jeg går på Damekurs på Byåsen. Det er helt genialt, jeg har vannskrekk, men <føler meg tryggere for hver gang. Dyktige instruktører! Er det planlagt ny kursrekke etter desember? Når kan jeg melde meg på?

Oppbygningen av kursene:

Kursene er delt opp i 4 nivå. Nivå 1 og nivå 2 er «nybegynner-nivåene» og nivå 3 og nivå 4 er «viderekommende nivå». Etter nivå 4 er målet at barna skal være svømmedyktig og kunne starte i treningsgruppa hvis de ønsker å fortsette med svømming. Vi anbefaler sterkt å fortsette med svømmingen noen sesonger, da teknikken vil «løsne» skikkelig når man får trent jevnlig i en treningsgruppe. Det er et bra mål å være svømmedyktig og klare 200m svømming uten stopp. Men med litt mer innsats, så klarer de 1000m uten stopp, og svømmeteknikken blir på et helt annet nivå.

Nybegynner-nivåene (nivå 1 og nivå 2):

På nivå 1 er målet at barna skal bli vanntilvent og trygg i vannet. Det er mange øvelser med leik-preg, og dette er et svært viktig nivå å beherske for videre progresjon.

Når barna blir trygge i vann (kan vaske fjeset, ha ansiktet i vann, blåse bobler, flyte på mage og rygg etc.), så er det lettere å få til de neste stegene.

For å få til å flyte i vannet må man være vanntilvent. Man må ha ansiktet i vannet når man skal gjøre flyteøvelser på magen, og man må klare å slappe av i kroppen.

Når man klarer å slappe av i musklene, så flyter man mye bedre enn om man motsatt er veldig anspent. Barn som er litt redde og ikke vil ha ansiktet i vann, har et vanskelig utgangspunkt for å få til å flyte på magen.

Hovedmålet på nivå 1-kurset er derfor å bli vanntilvent, og målet for instruktørene er å legge til rette for gode mestringsfølelser gjennom gode og morsomme vanntilvennings-øvelser og leik.

Kanskje tenker du at vanntilvenning ikke er så viktig?… «Da jeg var ung så lærte vi oss å svømme på et par timer.»

Å lære å svømme med riktig progresjon er nok en litt mer krevende prosess. Det er svært mange elementer som barna skal lære, beherske og «overlære». Barna skal bli trygge i vann og ha mange mestringsopplevelser på veien til svømmedyktighet.

For mange barn er det en kjempeseier å endelig bli trygg i vannet og å få til å ha hele ansiktet i vann og etter hvert klare å sette seg på rumpa eller stå på hendene under vann. Det er veldig givende å følge barnas progresjon og se at de blir stadig tøffere i det våte element.

Hvor mange timer tar det for å bli svømmedyktig?

Man må regne med at det tar 40-60 undervisningstimer for å bli svømmedyktig. Våre kurs går over 10 uker med 1 undervisningstime i uka. Så det vil si ca. 1,5 år med jevn øving hver uke. Det som er positivt med svømmekursene våre, er at man øver hver uke og lærer øvelser som er gunstige for god progresjon. Noen familier er også flinke til å øve selv, og det kan gi en ekstra effekt, for da kan barnet i perioder være i bassenget 2 ganger i uka. Og det er selvfølgelig gunstig for å sikre god progresjon. Å dra til svømmehallen er også en fin familieaktivitet.

Våre læringsmål på nivå 1 er:

 • Bli trygg i vannet
 • Hvordan puste i vann
 • Bli trygg med hodet under vann
 • Hoppe i vannet
 • Lære forskjellige flyteteknikker på mage og rygg
 • Rotere i flytestilling mellom mage og rygg

 

Når disse læringsmålene er på plass, er målet å få til videre progresjon på nivå 2-kurset. Men man trener også på å «gli» i vannet som en pil og begynnende beinspark og armtak på crawl og ryggsvømming.

Vanlige feil på crawl og ryggbeinspark er at barna «sykler» for mye med beina. Mange må også øve på «peketær» for å få god framdrift i beinsparkene.

Vi begynner med å øve på crawl og ryggsvømming før vi begynner med brystsvømmingen. Grunnen til dette er at det er lettere for barna å lære bevegelsesmønsteret for crawlbeinspark og crawlsvømming (arm og bein) enn det er for brystsvømming (også kalt «vanlig svømming»).

Vi ønsker at barna skal kunne beherske både crawl, rygg- og brystsvømming samt grov-teknikk for butterfly etter svømmekursene våre.

Det gir også mer variasjon i kursopplegget når vi har flere svømmearter å øve på. Om vi bare skulle ha lært bort kun en svømmeart, kunne det føre til mindre variasjon og at kursopplegget ikke ble like morsomt for barna. Prinsippet om variasjon står sterkt hos oss og er et viktig prinsipp for motivasjon.

Crawl er den raskeste svømme-arten, mens med brystsvømming er det lettere å svømme rolig og orientere seg. Når man svømmer på ryggen, så er det lett å puste da man har munnen over vann.

Blir man slite, er det også en god ferdighet å kunne legge seg på ryggen flytende og samle litt krefter før man svømmer videre. Å være svømmedyktig kan være en livbergende ferdighet. Så å beherske både crawl, bryst- og ryggsvømming samt flyte-teknikker ser vi som en stor fordel for våre svømmeelever.

Våre læringsmål for nivå 2 er:

 • Gli som pil på magen / ryggen
 • Crawlbeinspark på magen / ryggen
 • Bli trygg på djupere vann
 • Stup fra knestående
 • Crawl armtak og crawl kombinert

 

Når disse læringsmålene er på plass, er målet videre progresjon i svømmingen og å svømme lengre lengder uten stopp. På nivå 3 er det også mål om å bli trygg på dypere vann.  I det ligger det å kunne beherske å svømme crawl og rygg på dypet, samt å hvile i flytestilling på ryggen. Instruktørene vil være tett på barna når de skal øve seg på dypt vann, og barna prøver seg etter tur.

På nivå 3-kurset fortsetter vi å øve på crawl og ryggsvømming samt begynner å introdusere brystsvømming, og da spesielt brystbeinsparket.

Brystsvømmingen er den svømmearten som er teknisk mest krevende å lære. Bare å få til korrekt brystbeinspark krever sine timer med terping av riktig bevegelsesmønster. Mange barn sliter med å få til å vri føttene utover («Chaplin») før de sparker ut og sammen. Med feil vridning blir det dårlig effekt i beinsparket.

Bevegelsen i brystbeinsparket er:

 1. Bøy (bøy hælene bakover opp mot rumpa)
 1. Vri / Chaplin (Vri føttene utover slik at tærne peker til hver sin side).
 1. Ut- og Sammen (spark ut og sammen…og gli…)

 

For å få til riktig bevegelser på brystbeinsparkene må instruktørene også hjelpe til med å styre bevegelsen. Barna kan gjerne øve litt hjemme også med tørrtrening på riktig bevegelse, da det krever mye øving for å få til riktig bevegelsesmønster.

En vanlig «feil» på brystbeinsparket er at mange barn trekker knærne inn mot brystet i stedet for kun å bøye hælene opp mot rumpa.

Læringsmålene på nivå 3 er:

 • Armtak i crawl og ryggsvømming
 • Begynnende brystsvømming
 • Begynnende ryggsvømming
 • Hvile på mage og rygg
 • Brystbeinspark
 • Pusteteknikk crawl
 • Øvelser for vannfølelse
 • Bli trygg på dypt vann

Når disse læringsmålene er på plass, så kan man begynne på nivå 4-kurset, som er det siste kurset i kursrekka vår.

På nivå 4-kurset vil vi fortsette å utvikle svømmeteknikkene crawl, rygg og bryst, samt lære grovteknikk i butterfly.

Kurselevene svømmer lengre lengder og behersker svømmeartene på et høyere teknisk nivå. Barna terper også på pusteteknikken i crawl. Det kreves mye trening å få til riktig pusteteknikk.

Man ønsker å holde en «god linje» i svømmingen. Når barna løfter hodet fram og opp av vannet, er det lett at de bryter denne linja, og det blir en dårligere svømmeteknikk.

Vi lærer barna riktig pusteteknikk. De skal lære å puster til sida ved å vri hodet (og puste når arma er bak) med øret inntil motsatt skulder. Når man lærer denne pusteteknikken, så vil svømmeteknikken være mye bedre, og man klarer å holde «linja».

Vi har også øvelser der vi øver på å rulle (rotasjon i kroppen) fra side til side på crawl og ryggsvømming. Da får barna bedre svømmetak og kommer lengre per svømmetak (lengre taklengde).

På nivå 4 så er målet at barna skal beherske crawl, rygg og bryst på et godt teknisk nivå og få til butterfly grov-teknisk.

Våre læringsmål på nivå 4 er:

 • Svømming på magen (crawl og bryst)
 • Ryggsvømming
 • Stup
 • Vendinger
 • Delfinbevegelser (begynnende butterfly)
 • Øvelser for vannfølelse
 • Livredning

 

Når man behersker læringsmålene på nivå 4, så vil man kunne begynne i treningsgruppa i klubben (E-gruppa).

Målet for dette blogginnlegget er å gi en god beskrivelse til nye og gamle kunder.

Hvis noe er uklart og du / dere har spørsmål, send oss gjerne en e-post på kurs@svommepartner.no.

Vi kan oppdatere og utvikle bloggen undervegs med tilbakemeldinger fra dere.

Håper dette ga dere et godt innblikk i vårt kurssystem og hvordan dette er bygd opp

 

NB!

Det er veldig bra hvis dere også får til å gå i svømmehallen med barna jevnlig selv (utenom kursene).

Det kan gi en enda bedre progresjon. Selv om det bør være mest leik og kos når man drar med familien, så kan man også øve litt på øvelsene fra kurset.

Barna lærer i forskjellig tempo og knekker kodene i eget tempo. Det som er spesielt morsomt med barn, er at når de først har knekt koden, så kan de det. Og noen tar plutselig et skikkelig 7-milssteg.

Øvelse gjør mester! 🙂

Kontinuitet over tid vil gi god progresjon.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Mer