Ukens instruktør

Kristoffer Frengen

Jobber som: Svømmeinstruktør

Når og hvordan lærte du å svømme?

Jeg begynte når jeg var ca 11 år

Hvorfor ønsket du å bli instruktør?

Jeg valgte og bli instruktør fordi jeg er glad og jobbe med folk og lære bort ting.

Hvilke aldersgrupper trener du vanligvis?

6-12 år

Har du din egen coachingfilosofi?

Jeg tenker at barn lærer best når de har det gøy, men også når vi øver på øvelser på å bli bedre i vannet.

Hvilken ferdighet liker du best å lære bort?

Jeg liker og lære bort best crawl øvelser fordi det er det jeg kan best.

Hva legger du spesiell vekt på i arbeidet ditt?

Jeg legger mye vekt på at alle skal føle seg inkludert og ha det morsomt på trening.

Hvilke ambisjoner har du som instruktør?

Jeg ønsker at alle de som er med på kursene skal lære seg å bli svømmedyktig samt og ha det morsomt gjennom kursene.

Har du drevet aktivt selv?

Ja

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Være med venner, trene og spille på pc-en

Her finner du Kristoffer:

Husebybadet

Første kursdag er søndag 11. september

Størenhallen

Første kurskveld er søndag 18. september

Spør oss om:

Del: