Gruppebestilling for lag, kommuner og organisasjoner

Vi har hatt samarbeid med flere idrettslag, kommuner og organisasjoner de siste årene.

• Vi ønsker å legge til rette for gode mestringsopplevelser for barn, ungdom og voksne.
• Vi har hatt samarbeid med idrettslag, kommuner, skoler og forskjellige grupper.

Noen forskjellige grupper vi har hatt:

• Livredningskurs til skoler / barnehager
• Internasjonal kvinnegruppe, Midtre Gauldal kommune
• Herregruppe, Midtre Gauldal kommune
• Skolesvømming hos Støren barneskole
• SFO-svømming, Trondheim kommune
• Triathlon-gruppe til politiet i Sør-Trøndelag
• Melhus IL Ski
• Vannaerobic for ungdom og voksne
• Vi har svømming med ungdommer med flerkulturell bakgrunn

🏊‍♂️ 🏊‍♂️ 🏊‍♂️

Vi ønsker å legge til rette for gode mestringsopplevelser for barn, ungdom og voksne. Vi har hatt samarbeid med idrettslag, kommuner, skoler og forskjellige grupper.

👇For gruppebestilling, ta kontakt med oss på: 👇
kurs@svommepartner.no
Tlf: 46 95 30 30

Kursarrangører hos LearnToSwim